A BCE Retail Services ens preocupem per la privadesa i la transparència.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

BCE Retail Services S.L.
B42869594
BOULEVARD 3, APT 18 – 29630 BENALMÀDENA, Màlaga, Espanya
info@bceretailservices.com

 

Tot seguit, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A BCE Retail Services tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Quan de temps conservem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal pel tractament de les vostres dades:

  • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).
  • Interès legítim del Responsable: Tramesa de comunicacions comercials inclús per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

4. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BCE Retail Services estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, BCE Retail Services deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu exercir materialment els vostres drets dirigint-vos a la direcció del responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no obtingueu satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com n’hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a BCE Retail Services procedeixen de la persona interessada. Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.