AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BCE RETAIL SERVICES SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, BCE RETAIL SERVICES SL informa de les dades següents:

NOM EMPRESA

BCE RETAIL SERVICES S.L.

CIF

ESB42869594

ADREÇA POSTAL

Boulevard 3
29630 BENALMADENA

ADREÇA ELECTRÒNICA

info@bceretailservices.com

REGISTRE MERCANTIL

Volum: 0000  ·  Llibre: 0  ·  Pàgina: 00  ·  Secció: 0  ·  Full: XX00000  ·  Inscripció: 1a.

CONDICIONS D'ÚS

Usuari i sistema de responsabilitats

La navegació, accés i ús per aquest lloc web de BCE RETAIL SERVICES SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten totes les condicions d’ús establertes aquí, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Aquest web de BCE RETAIL SERVICES SL proporciona diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per BCE RETAIL SERVICES SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per BCE RETAIL SERVICES SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web en si.

Política d’enllaços i exempció de responsabilitats

BCE RETAIL SERVICES SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs. de la xarxa. Tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat dels llocs aliens a la seva titularitat als quals es pugui accedir a través dels enllaços.

BCE RETAIL SERVICES SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BCE RETAIL SERVICES SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

BCE RETAIL SERVICES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web com a les condicions dús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

BCE RETAIL SERVICES SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BCE RETAIL SERVICES SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic comunitari, i s’aplicarà la normativa comunitària, així com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits pel Regne d’Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la forma de posar-los a disposició, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials. en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BCE RETAIL SERVICES SL .

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BCE RETAIL SERVICES SL. Pots visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del teu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui única i exclusivament per al teu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de BCE RETAIL SERVICES SL

.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre BCE RETAIL SERVICES SL i l’usuari.

BCE RETAIL SERVICES SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza mitjançant CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de manera segura i s’estableix mitjançant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins a tancar la connexió.

Accions legals, llei aplicable i jurisdicció

BCE RETAIL SERVICES SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts, o l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent aplicable al territori de la UE. En cas de qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària de conformitat amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. BCE RETAIL SERVICES SL té el seu domicili social a Benalmádena, UE.

Els contractes celebrats per via electrònica en què un consumidor intervingui com a part es presumiran celebrats al lloc on tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, mancant acord entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador del servei.

DARRERA REVISIÓ: 26 Març 2023